top of page

Kongre Bilimsel Programı

Kongre Bilimsel Programı

4 Ekim 2022

A SALONU

09:00 - 10:30

OTURUM - 5  Lipid, lipoprotein ve ateroskleroz: Laboratuvardan kliniğe güncel bakış

Oturum Başkanı: Asım Örem

09:00 - 09:25

Lipid, lipoprotein ve ateroskleroz arasındaki ilişkiye güncel bakış - Asım Örem

09:25 - 09:50

Lipid ve lipoprotein metabolizmasında miRNA'lar  - Serap Özer Yaman

09:50 - 10:15

Hiperlipidemili hastaya güncel tedavi yaklaşımları  - Cihan Örem

10:15 - 10:30

Soru -Cevap

KAHVE MOLASI

10:30 - 10:50

10:50 - 11:30

OTURUM - 6 Roche Uydu Sempozyum

10:50 - 11:20

11:20 - 11:30

Tip 2 Diyabette kardiyak biyobelirteçler
Prof. Dr. Murat Bolayırlı ve Prof. Dr. Tufan Tükek

Soru - Cevap

ÖĞLE YEMEĞİ

12:00 - 14:00

14:00 - 15:30

OTURUM -7 Hematoloji

Oturum Başkanı: Çiğdem Karakükçü

14:00 - 14:25

Hemostaz testlerinde hematoloji ve biyokimya uzmanları aynı dilden
konuşuyor mu? 
- Zühre Kaya

14:25 - 14:50

Tromboz tanısında laboratuvar testleri ve kanıt düzeyleri  - Çiğdem Karakükcü

14:50 - 15:15

Tromboz tedavisinde laboratuvar izlemi  - Sebahat Özdem

15:15 - 15:30

Soru-Cevap

KAHVE MOLASI

15:30 - 15:50

15:50 - 17:20

OTURUM - 8 Moleküler Teknikler

Oturum Başkanı: Çiğdem Sönmez

15:50 - 16:15

16:15 - 16:40

16:40 - 17:05

17:05 - 17:20

Kapiller elektroforez ve HPLC ile hemoglobin varyant analizi - üstünlükleri ve kısıtlılıkları  - Yunus Gören

Olgularla-İmmunfiksasyon elektroforez sonuçlarının değerlendirilmesi
Çağatay Kundak

Flow sitometri uygulamaları  - Çiğdem Sönmez

Soru-Cevap

4 Ekim 2022

C SALONU

09:30 - 10:12

OTURUM - 1 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevfik Noyan

SS-01, SS-02, SS-03, SS-04, SS-05, SS-06, SS-07

11:00 - 11:20

KAHVE MOLASI

11:20 - 12:12

OTURUM - 2 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Çiçek

SS-08, SS-09, SS-10, SS-11, SS-12, SS-13, SS-14

12:00 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:42

OTURUM - 4 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mukaddes Çolakoğulları

SS-15, SS-16, SS-17, SS-18, SS-19, SS-20, SS-21

bottom of page