top of page

Kongre Bilimsel Programı

Kongre Bilimsel Programı

5 Ekim 2022

A SALONU

09:00 - 10:30

OTURUM - 9 Endokrin

Oturum Başkanı: Aslıhan Gürbüz

09:00 - 09:25

İnsülin direnci ve obezite: FGF21 ve GDF15 mitokinlerin rolü  - Fatma Taneli

09:25 - 09:50

Konjenital adrenal hiperplazide tarama ve erken tanı  - Özlem Gülbahar

09:50 - 10:15

Endokrin bozucular ve metabolik etkileri  - Aslıhan Gürbüz

10:15 - 10:30

Soru -Cevap

KAHVE MOLASI

10:30 - 10:50

10:50 - 12:15

OTURUM - 10 Tıbbi laboratuvarda istatistik

Oturum Başkanı: Ferruh Kemal İşman

10:50 - 11:15

Laboratuvar istatistiğinde yeni bir yaklaşım:
Sürekli referans aralığı 
- Gökmen Zararsız

11:15 - 11:40

Rutin laboratuvar için gerekli validasyon pratik rehberi - Murat Cihan

11:40 - 12:05

Rehberler eşliğinde metot verifikasyonuna pratik yaklaşım  - Metin Uyanık

12:05 - 12:15

Soru -  Cevap

ÖĞLE YEMEĞİ

12:15 - 14:00

14:00 - 15:10

OTURUM - 11 İdrara biyokimyasal ve mikroskobik yaklaşım

Oturum Başkanı: Said İncir

14:00 - 14:30

Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde idrar formülleri: Güncel klavuzlar ne öneriyor?  - Said İncir

14:30 - 15:*0

İdrar sediment incelemesinde idrar analizörü mikroskopinin yerini aldı mı?
Mesut Yağcı

15:00 - 15:10

Soru - Cevap

KAHVE MOLASI

15:10 - 15:30

15:30 - 17:00

OTURUM - 12 Madde Analizleri

Oturum Başkanı: Necip İlhan

15:30 - 15:55

Madde tarama testlerinde preanalitik evre  - Hüseyin Kurku

15:55 - 16:20

Madde doğrulama analiz yöntemleri  - Saliha Aksun

16:20 - 16:45

Olgular eşliğinde madde bağımlılığı analizleri  - Mukaddes Gürler

16:45 - 17:00

Soru - Cevap

17:00 - 18:00

FORUM - Biyokimya Uzmanlarının Özlük Hakları

5 Ekim 2022

C SALONU

09:30 - 10:12

OTURUM - 4 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Demet Arslan

SS-22, SS-23, SS-24, SS-25, SS-26, SS-27, SS-28

11:00 - 11:20

KAHVE MOLASI

11:20 - 12:12

OTURUM - 5 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevval Ulman

SS-29, SS-30, SS-31, SS-32, SS-33, SS-34, SS-35

12:00 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:42

OTURUM - 6 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Yunus Gören

SS-36, SS-37, SS-38, SS-39, SS-40, SS-41

bottom of page