top of page

Kongre Bilimsel Kurulu

Evin Ademoğlu

Saliha Aksun

Fatih Bakır

İbrahim Murat Bolayırlı

Hatice Bozkurt Yavuz

Güler Buğdaycı

E. Cüneyt Canbulat

Aliye Çelikkol

Selçuk Dağdelen

İpek Deveci Karakoç

Ali Dursun

Asuman Gedikbaşı

Yunus Gören

Özlem Gülbahar

Basri Gülbakan

Aslıhan Gürbüz

Mukaddes Gürler

Necip İlhan

Nevin İlhan

Aslın İnci

Said İncir

Banu İşbilen Başok

Ferruh Kemal İşman

Çiğdem Karakükcü

Zühre Kaya

Dildar Konukoğlu

Mine Kucur

Çağatay Kundak

Hüseyin Kurku

İncilay Lay

Rıdvan Murat Öktem

Asım Örem

Cihan Örem

Sebahat Özdem

Serap Özer Yaman

Rıza Köksal Özgül

Çiğdem Sönmez

Ayşegül Şatır

Fatma Taneli

Turan Turhan

Metin Uyanık

Kübranur Ünal

Mesut Yağcı

Neslihan Yıldırım Saral

Canan Yılmaz

Gökmen Zararsız

bottom of page