Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Dildar Konukoğlu

Kongre Genel Sekreteri

Fikret Ersan Talu

Güler Buğdaycı

E. Cüneyt Canbulat

Yunus Gören

Necip İlhan

Said İncir

Çiğdem Karakükcü

Turan Turhan