top of page

Poster Bildiri Programı

09:00 - 18:00 4 EKİM 2022, Salı

PS-01 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Galektin 3, İleri Glikasyon Son Ürünleri, ve İleri Glikasyon Son Ürünleri Reseptörü Seviyelerinin Araştırılması - Hulusi Cem Döner, Sevil Kurban, Beray Selver Eklioğlu

PS-02 COVID-19' da Serum Presepsin/Albümin Oranı ile İskemi Modifiye Albümin Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Erdem Çokluk, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Fatıma Betül Nogay, Selçuk Yaylacı, Ali Fuat Erdem,

İlhan Yıldırım, Aziz Öğütlü

PS-03 Stabil mi, Değil mi? İdrar Örnekleri Stabilitesinin Strip Testiyle Değerlendirilmesi

Caner Yıldız, Tuğçe Yıldız, Ömer Faruk Özer

PS-04 Karotis Stenozu Olan Hipertansiyon Birlikteliği ve Diğer Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

İhsan Saygın Sarı, Saadet İbiş

PS-05 COVID-19 Karantinasının Laboratuvar Parametrelerine Etkisi - Nuriye Uzuncan, Erdi Dilaver, Kaan Kuzu

PS-06 Anti-Müllerian Hormonun Over Rezervini Belirlemekdeki Rolü

Afsana Mammadova, Goshgar Orujov, Khayala Musayeva, Valeh Huseynov​

PS-07 D Vitamini Düzeylerinin Bazı Eser Element Düzeyleri ve Bunların Kalsiyum, Magnezyum ve Fosfor

Oranları ile ilişkisi - Cenan Demir, Esra Güler Aksoy Narinoğlu, Nurten Bahtiyar, Fatıma Betül Nogay, Yusuf Algül, Cengiz Karacaer, Leyla Sevinç, Birsen Aydemir, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Fatma Behice Cinemre​

PS-08 Alzheimer Hastalarında Serum Sİirtuin-1, HMGB1-TLR4, NF-kB ve IL-6 Düzeyleri ve Nöroenflamatuvar Yolağın Demans Şiddeti İle İlişkisinin Araştırılması

Nazrin Gulmammadli̇, Dildar Konukoğlu, Eda Merve Kurtuluş, Didem Tezen, İbrahim Erbay, Melda Bozluolcay

PS-09 COVID-19 Tanısı Konmuş Bir Hastada Soğuk Aglutinin ve Psödotrombositopeni Birlikteliği

Veysel Üzen, Derya Koçer, Leyla Öz, Kamil Ballı, Çiğdem Karakükcü

 

PS-10 Genişletilmiş İnflamasyon Parametreleriden Nötrofil Reaktivite ve Granularite İndeksinin Pediatrik Enfeksiyonlardaki Rolü - Zakir Osmanov, Zühre Kaya

PS-11 Düşük HbA1c Sonuçları: Retrospektif Çalışma -Melek Karasu, İbrahim Murat Bolayırlı, Dildar Konukoğlu

PS-12 Hiperbilirubineminin Önemli Bir Nedeni: Paraprotein İnterferansı

Veysel Üzen, Derya Koçer, Gökçen Alıcı Sert, Kamil Ballı, Çiğdem Karakükcü

PS-13 COVID-19 Tanısında Eozinofil Katyonik Proteinin Önemi - Muzaffer Katar

PS-14 Relationship Between Serum Ferritin and Lipids Levels in Patients With Type II Diabetes Mellitus

Yavar Hajısoy, Leyla Mammadova, Ulkar Bayramova, Elnara Afandiyeva

PS-15 Derin Öğrenme Modeli Kullanılarak Geleceğe Yönelik Koagülasyon Test Tüketimlerinin Tahminlenmesi

Banu İşbilen Başok, İpek Deveci Kocakoç, Veli İyilikci, Selena Kantarmacı, Mesut Fidan

PS-16 Spesifik Hormon Testlerinde Ölçüm Belirsizliği

Murat Akşit, Mustafa Terzioğlu, Tuba Kansu Altan, Banu Başok, Ayfer Çolak

PS-17 Glukoz Ölçüm Belirsizliği ve Gestasyonel Diyabet Tanısında Oral Glukoz Tolerans Testi

Aysu Yücel, Erdem Atasever, Dildar Konukoğlu

PS-18 Nefelometre Testlerinde Ölçüm Belirsizliği - Elif Merve Girgin, Mesut Fidan, Tuba Kansu Altan, Ayfer Çolak

PS-19 Kan Gazı Ve Biyokimya Otoanalizöründe Sodyum,Potasyum Ve Klor Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Kübra Karaman, Gülsen Şener

PS-20 Hastanede yatan COVID-19 hastalarında tiroid fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

Banu Başok, Veli İyilikci, Tuba Kansu Altan, Ebru Afyoncu, Süheyla Serin Senger, Ayfer Çolak

PS-21 COVID-19 Pandemisi D Vitamini Düzeylerini Etkiledi Mi? - Özge Cindemir

bottom of page