top of page

Sempozyum Bilimsel Programı

ULUSAL 4. KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARI SEMPOZYUMU

4 Ekim 2022

B SALONU

Açılış Konuşmaları - Dildar Konukoğlu, İncilay Lay

08:30 - 09:00

09:00 - 10:30

OTURUM - 1

09:00 - 09:45

Zor olgularda tanıya ulaşmada akılcı laboratuvar kullanımı - Aslı İnci

09:45 - 10:30

Metabolizma dış kalite kontrol programı. Pilot program sonuçlarının katılımcılar ile birlikte değerlendirilmesi  - Rıdvan Murat Öktem

KAHVE MOLASI

10:30 - 10:45

10:45 - 12:15

OTURUM - 2

10:45 - 11:30

Enerji metabolizmasında hücresel stres: Klinik anlam ve önemi  - Selçuk Dağdelen

11:30 - 12:15

Safra asitleri metabolizma bozuklukları ve safra asitlerinin kütle spektrometrisi ile metabolomik analizi  - İncilay Lay

ÖĞLE YEMEĞİ

12:15 - 14:00

14:00 - 15:30

OTURUM - 3

14:00 - 14:45

Glikozilasyon ve kongenital glikozilasyon bozuklukları  - Ali Dursun

14:45 - 15:30

Kongenital glikozilasyon bozuklukları laboratuvarı ve glikomik yöntemler
- Basri Gülbakan

KAHVE MOLASI

15:30 - 15:45

15:45 - 17:15

OTURUM - 4

15:45 - 16:30

Kongenital glikozilasyon bozukluklarında moleküler tanı yöntemleri
- Rıza Köksal Özgül

16:30 - 17:15

Klinik laboratuvarlarda metabolik testler: Karşılaşılan problemler/çözümler hakkında kurumsal tecrübe paylaşımı  - Neslihan Yıldırım Saral

bottom of page