top of page

Sözlü Bildiri Programı

Sözlü Bildiri Programı

4 Ekim 2022

C SALONU

09:30 - 10:06

OTURUM - 1 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevfik Noyan

09:30 – 09:36   SS-01 Akciğer Kanseri Hastalarında Soluble Human Leukocyte Antigen G Seviyelerinin Araştırılması - Muhammet Engin Özcan, Ramazan Memişoğulları, Leyla Yılmaz Aydın


09:36 - 09:42   SS-02 Dişi Sıçanlarda Propolisin Erken Ergenlik Üzerine Etkisi

Recep Polat, Erdem Çokluk, Özcan Budak, Fatıma Betül Nogay
 

09:42 – 09:48   SS-03 HBA1c Ölçümünde HPLC Yöntemiyle İmmünotürbidimetrik Yöntemin Karşılaştırılması 

Dilara Karacan
 

09:48 - 09:54    SS-04 Kolonoskopik İnceleme Kararında Fekal Kalprotektinin Rolü

Kübranur Ünal, Leyla Ibrahimkhanli
 

09:54 – 10:00    SS-05 Tekrar Üretilebilirlik Koşulları Altında Toplanan İç Kalite Kontrol Verileri ile Vitamin D Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması - Emir Matpan, Coşkun Çavuşoğlu, Meltem Kilercik, Mustafa Serteser
 

10:00 - 10:06     SS-06 Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü (STEMI) Geçiren Hastalarda ELA Düzeyinin Araştırılması

 Revşa Evin Canpolat Erkan

10:06 - 11:20

KAHVE MOLASI

11:20 - 12:12

OTURUM - 2 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Çiçek

11:20 – 11:26     SS-07 Kene Isırması ile Başvuran Hastalarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Hastaneye Yatışta Lenfopeni Prediktif Midir? - Hatice  Bozkurt Yavuz
 

11:26 – 11:32     SS-08 Panik Değerli Testlerin Tekrar Çalışılması: Gerçekten Gerekli Mi, Yoksa Zaman Kaybı Mı?

Giray Bozkaya, Kaan Kuzu
 

11:32 – 11:38     SS-09 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (NSCLC) Galectin-1’in Rolünün Araştırılması

Zerrin Barut, Sibel Arınç
 

11:38 – 11:54   SS-10 Lomber Disk Herni Olgularında (Ldh) 8-Hidroksideoksoguanosin, Superoksid Dismutaz Ve Malondialdehit Düzeylerinin Etkisinin İncelenmesi - Fatma Tuba Akdeniz, Cumhur Kaan Yaltırık

 

11:54-12:00      SS-11 Jenerik şelatör tedavisi alan talasemi hastalarının biyokimyasal, immünokimyasal ve klinik parametrelerinin değerlendirilmesi - Afsana MammadovaGoshgar Orujov, Valeh Huseynov, Zemfira Mirzoyeva
 

12:00 – 12:06   SS-12 3-O-Metildopa Ölçümü ile Aromatik L-Aminoasit Dekarboksilaz (AADC) Eksikliği Taraması

Rıdvan Murat Öktem, Gürsel Biberoğlu, Aslı İnci, İlyas Okur, Fatih Süheyl Ezgü, Leyla Tümer
 

12:06 – 12:12    SS-13 Covid-19'da Nötrofil / Lenfosit Oranının Hastalık Şiddeti İle İlişkisi - Sibel Bilgili

12:12 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:42

OTURUM - 3 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mukaddes Çolakoğulları

14:00 – 14:06     SS-14 Lifotronic H9 Hemoglobin A1c Cihazının Analitik Performansının Altı Sigma Metodu İle Değerlendirilmesi - Yasemin Üstündağ, Fatih Yıldırım, Kağan Huysal
 

14:06 – 14:12       SS-15 DHEA ile İndüklenen PCOS sıçan modelinde Apigenin ve Chrysin’in Terapötik Etkinliği

Buket Berk, Nevin İlhan, Solmaz Susam, Necip İlhan, Fatma Tedik
 

14:12 – 14:18        SS-16 Toplam Test Sürecinde Kalite İndikatörlerinin Değerlendirilmesi

Habib Özdemir, Yeşim Güvenç Demirağcı, Erhan Eser

 

14:18 – 14:24     SS-17 Acil Biyokimya Laboratuvarımızda İki Farklı Dönemde İzin Verilen Toplam Hata Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Giray Bozkaya, Tuba Çakmak                             

 

14:24 – 14:30    SS-18 Suisid Amaçlı Madde Alımı ile Gelişen İntoksikasyonda Orbitrap ile Toksikolojik Analiz: Olgu Sunumu

İnci Sağlam, Ümmügülsüm Yazıcı

 

14:30 – 14:36    SS-19 Hemogram Parametrelerinin Analitik Performansının Ölçüm Belirsizliği ve Toplam Analitik Hata Hesaplamaları ile Değerlendirilmesi - Beyza Ünlü, Hasan Basri Yıldırım, Sena Tayiz, Hüseyin Kurku

 

14:36 – 14:42    SS-20 Klinik Kimya Laboratuvarında Testlerin Altı Sigma Metodu İle Değerlendirilmesi - Nedret Yüksekdağ

bottom of page